Wojciech Bernasiński,
Podharcmistrz
Szczepowy szczepu „Wilanów"
Opiekun 5DH
Komenda na terenie Brighton
Asia Kudryś, Przewodniczka,
Opiekunka harcerek
Janusz Kałahurski, Przewodnik, Przyboczny 5DH
Sławek Kudryś, HO
Opiekun gromady
Marta Hermanczuk, Przewodniczka
Przyboczna skrzatów i harcerek
Ania Bylinka, Ochotniczka,
p.o. Gromadkowa Zuchów
Kasia Typiak,
Przewosniczka
Szepowa szczepu „Łowicki"
i drużynowa Skrzatów