ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
(Polish Scouting Association)
Okręg Wielkobrytyjski
Chorągiew Harcerzy i Harcerek w Wielkiej Brytanii
Hufiec Harcerzy Warszawa i Harcerek Bałtyk

Szczep “Wilanów”
Brighton

Szczep ZHP dpgK w Brighton, powstał w następstwie rozwoju próbnej drużyny, która rozpoczęła swoją działalność od 4 września 2011 roku.

Od tego czasu, nasze środowisko wspaniałe się rozwinęło. Obecnie zrzesza:
5 Drużynę Harcerzy imienia hmRP Ryszarda Kaczorowskiego,
61 Drużyna Harcerek „Bzura”,
a także Zuchy z Gromad „Wilków Morskich” i „Syrenek”.
Dołączyły do nas urocze Skrzaty.

Rozkazami Hufców Bałtyk i Warszawa, L5/12 z dnia 8-go września 2012 zostaliśmy oficjalnie przyjęci do ZHP dpgK.