Stacks Image 72

Skrzaty


Od 16 czerwca 2012 roku przy Drużynie Harcerskiej i Gromadzie Zuchowej działających w naszym środowisku funkcjonuje Gromada Skrzatów. Skrzaty to nasze harcerskie przedszkole przeznaczone dla dzieci od 4-7 lat.

Metodyka pracy ze Skrzatami opiera się na książce Marii Konopnickiej „O krasnoludkach i sierotce Marysi”. Nasze Skrzaty, tak jak i krasnoludki z bajki starają się w tajemnicy wszystkim pomagać. Mają też czułe serduszka – chcą być dobre i miłe. Skrzaty mają swoją specjalną „skrzatową” modlitwę oraz wiele piosenek i okrzyków stworzonych specjalnie dla nich. Nieodzownymi częściami każdej zbiórki są „bajanie” i „dłubkarstwo” oraz śpiewy i pląsy. Skrzaty kochają naturę, są jej nieodzowną częścią i chcą jak najlepiej ją poznać, wychodzą więc często „w plener”. Noszą mundurki, różniące się od zuchowych i specjalne odznaki zwane„guziczkami” i „grzybkami”, które otrzymują za pracę na zbiórkach.

Choć nasza gromadka istnieje od niedawna wzięliśmy już udział w kilku harcerskich imprezach. 2 września byliśmy na inauguracji roku harcerskiego w naszym brightońskim środowisku 2012, a 16 września na corocznej wycieczce do Aylesford, gdzie zebrał się cały hufiec, aby oficjalnie rozpocząć rok harcerski.