Związek Harcerstwa Polskiego
działający poza granicami Kraju

Chorągiew Wielka Brytania
Hufce Bałtyk i Warszawa


Drużyny przy Hufcu Bałtyk
Skład Szczepu Łowickiego:

Drużyna harcerek "Bzura"
Gromada zuchów "Syrenki"
Gromada skrzatów "Bałtykowe Duszki"Drużyny przy Hufcu Warszawa
Sk
ład Szczepu Wilanów:

5 Drużyna Harcerzy
Gromada zuchów "Wilki Morskie"


Swoją działalność na terenie Brighton & Hove ZHP dpgK rozpoczęło w 2011 roku jako próbna drużyna. Pierwsza zbiórka odbyła się 5 maja.

Rozkazem Hufców Bałtyk i Warszawa, L5/12 z dnia 8-go września zostaliśmy przyjęci do ZHP działający poza granicami Kraju.

Kalendarz
Zbiórki odbywają się co drugą sobotę w godzinach
13:00 do 15:00 dla skrzatów i zuchów
15:00 do 17:00 harcerek i harcerzy w szkole:

Hove Park Upper School
38 Nevill Road
Hove
East Sussex
BN3 7BN

Mapa
Serdecznie zapraszamy chętnych na zbiórki harcerskie, podczas których uczestnicy mają okazję dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, mówiąc po polsku oraz zdobywając sprawności i stopnie harcerskie.


W ciągu roku, odbywają się również ciekawe wycieczki, biwaki, wędrówki, obozy harcerskie, kolonie zuchowe oraz złazy i zimowiska. Są to ulubione wydarzenia młodzieży harcerskiej, która niecierpliwie ich oczekuje, wiedząc, że może liczyć na zabawę, zdobywanie nowych doświadczeń oraz spotkanie się z harcerską bracią "spoza podwórka".

Harcerstwo jest organizacją wychowawczą młodzieży i wychowuje metodami harcerskimi dzielnych, prawych i zdolnych do poświęceń ludzi w myśli Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego.

Przyrzeczenie Harcerskie
"Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym/posłuszną Prawu Harcerskiemu"

Pod czas roku są ciekawe wycieczki, biwaki, wędrówki, obozy harcerskie, kolonie zuchowe, złazy i zimowiska. Na tych akcjach uczestnicy naj bardziej się bawią, uczą i zdobywają nowe doświadczenia oraz poznają nowych kolegów i koleżanek.

ZHP działający poza granicami Kraju jest osobną organizacją, administracyjnie ani programowo nie należy do ZHP w Polsce.

ZHP działający poza granicami Kraju jest charytatywną organizacją.

Czuwaj!

Wojciech Bernasiński, Phm
Szczepowy

Stacks Image 82
Stacks Image 98
Stacks Image 104
Stacks Image 106
Stacks Image 108
Stacks Image 4344


Zabawa Andrzejkowa 2019
23-go listopada
King Alfred Ballroom

Organizowane przez drużyny harcerskie

Kup tu bilet online

Stacks Image 17371

Uwaga!


Prosimy rodziców oraz harcerstwo którzy czekają na rozpoczęcie zbiórki żeby poczekać na dole w salach aż szkoła się skończy.
Proszę nie wchodzić na górę.

Hove Park SchoolStrażnik Poranka - Reportarz

Stacks Image 7298Teledysk - I To I Owo

Stacks Image 4340
Tratwy - Biwak 2014

Stacks Image 4320Z Harcerską Piosenką po Brighton
2013

Stacks Image 1679
Powstanie Warszawskie '44
Inscenizacja

Stacks Image 43
Reportaż 5DH przy pomniku RAF Chailey

Stacks Image 339