Rospoczęcie Roku Harcerskiego
w Brighton
2-go września 2012