Akcja ‘Pączki’

Harcerze i Harcerki sprzedawali pyszne pączki pani Juśko 10-go listopada 2012 w Hove Town Hall.
Po odliczeniu koszków zarobiliśmy £74.50p, brawo harcerki i harcrze i poszło ponad 100 pączków.