Kominek Harcerski
Dzień niepodległości 11-go lispoada 2012

Harcerze, harcerki, zuchy, skrzaty, rodzice i goście zebrali się w szkole Hove Park School w Hove aby świętować dzień niepodległości w patryjotycznym nastroju.
Na sali było aż ponad 80 osób w tym rodzice, gość z londynu druhna Asia Bernasińska i goście z Crawley.
Kominek był bardzo udany, dużo śpiewu i zabawy a wystawa wojskowa Marka Wieżbickiego wzbudziła zainteresowanie wśród rodziców i harcerstwa. Zapraszamy na następny rok!