Sprzątanie grobów 2-go listopada przy
City Cemetary

Gromady zuchów “Syrenki” oraz “Wilki Morskie”, harcerki z “Bzury” i harcerze z 5DH zebrali się w sobotę, 3-go listopada na City Cemetery w Brighton, aby posprzątać polskie groby.

Pomimo mroźnego wiatru dzielni uczestnicy szorowali pomniki i zbierali liście, a na zakończenie uczcili pamięć tych, którzy odeszli, zapalając znicze.

Szukając polskich grobów, znaleźliśmy mogiłę marynarza ze statku ORP ‘Ślązak”. Była to okazja do uzupełnienia wiedzy harcerzy o flocie z czasów II wojny światowej. 

Na zdjęciach widać grób marynarza i statek ORP ‘Ślązak”, na którym służył.